Call us at +250 784 261 800
E-mail: info@bethelchurches.net

RBethelTV

Watch our insipiring videos

KADESHI Y'I BARUNEYA Apostle NKURUNZIZA François

Baruneya bivuga umubabaro bahuye nawo mu gihe bazengurukaga mu butayu kuko ntabwo ariwo wari umugambi Imana yaribafitiye, bari barahanywe kubera kwigomeka ku mategeko y’Imana ariko nubwo bari bari muri ubwo butayu buteye ubwoba, hari hari “Kadeshi” ariyo masoko y’amazi bivuga ko urukundo rw’Imana rwari burabariho mu rugendo. Read more:http://bethelchurches.net/sermons/ind...

Related Videos